Том 44, № 4 (2010)

Содержание

Молекулярно-биологические проблемы создания лекарственных средств и изучение механизма их действия

Н. В. Месонжник, Светлана Семёновна Бойко, С. А. Апполонова, Г. М. Родченков, Владимир Павлович Жердев
PDF
3-6
Г. А. Чернышева, Р. В. Гурто, В. А. Хазанов, Марк Борисович Плотников, В. И. Смольякова, А. Е. Просенко, А. Е. Кандалинцева
PDF
7-10

Поиск новых лекарственных средств

Мелкон Арпиарович Ирадян, Н. С. Ирадян, Г. М. Степанян, Ф. Г. Арсенян, Б. Т. Гарибджанян
PDF
11-18
Е. Г. Пароникян, Ш. Ф. Акопян, А. С. Норавян, И. А. Джагацпанян, И. М. Назарян, А. Г. Акопян
PDF
19-21
Л. А. Григорян, М. А. Калдрикян, Н. О. Степанян, Ж. М. Бунатян
PDF
22-24
Марк Борисович Плотников, А. Е. Просенко, В. И. Смольякова, И. С. Иванов, Г. А. Чернышева, Н. В. Кандалинцева
PDF
25-27
Т. Д. Батуева, Л. В. Аникина, В. Ю. Гусев, О. А. Майорова, А. В. Радушев
PDF
28-30
Л. А. Тюрина, В. М. Дианов, Ф. А. Зарудий
PDF
31-34

Лекарственные растения

В. Ю. Вачнадзе, Э. З. Джакели, И. А. Дадешидзе, Л. Г. Кинцурашвили
PDF
35-37
В. Ю. Мясников, Е. В. Иванов, Елена Ивановна Саканян
PDF
38-41

Методы синтеза и технология производства лекарственных средств

Е. С. Рыжова, Д. А. Пантелеев, Ю. В. Чудецкая, А. А. Волков, Нина Борисовна Мельникова, Марина Валентиновна Гуленова, В. К. Османов, А. В. Борисов
PDF
42-49
С. А. Минина, М. Г. Ожигова
PDF
50-52
Н. Н. Жуйкова, О. С. Саблина, Е. А. Штокарева, А. С. Гаврилов
PDF
53-56